เก็บเอาไว้ให้เธอ ไว้ให้เธอชื่นชม ว่ามันสวยรื่นรมย์ สวยเ […]...